Disclaimer

Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.

De Oude Bakkerij website bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van De Oude Bakkerij liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van De Oude Bakkerij. De Oude Bakkerij is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. De Oude Bakkerij geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Het technisch functioneren van de breedbandverbindingen vallen onder het risico van de exploitant van de breedbandverbinding. De Oude Bakkerij aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de verplichtingen van de breedbandleverancier. De Oude Bakkerij vrijwaart zich voor enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een niet onbelemmerde toegang tot de diensten van De Oude Bakkerij, en De Oude Bakkerij geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van de site van De Oude Bakkerij.

Tevens is De Oude Bakkerij niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server van De Oude Bakkerij die de informatie toegankelijk maakt. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is De Oude Bakkerij in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site of met onze diensten ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.

Contact Informatie

Adres
Wijk 4-20
8321 GD Urk
Telefoon: 0527 - 682850
E-mail info@oudebakkerij-urk.nl